Biuletyn Informacji Publicznej Uchwały Zgromadzenia MZK za rok 2004 - 2004 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2004

Piątek, 10 maja 2013

Uchwały Zgromadzenia MZK za rok 2004

Uchwała 1/IV/2004 z dnia 16.04.2005 r.
- w sprawie rozpatrzenia sprawozdzania z wykonania budżetu MZK na 2001 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

Uchwały w załączniku 2:

 1. 2/IV/2004 z dnia 16.04.2005 r.
  - w sprawie odwołania członka Zarządu MZK
 2. 3/IV/2004 z dnia 16.04.2005 r.
  - w sprawie wyboru członka Zarządu MZK na 2004 rok
 3. 4/IV/2004 z dnia 16.04.2005 r.
  ​- w sprawie zmiany w budżecie MZK na 2004 rok
 4. 5/IV/2004 z dnia 27.10.2004 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 2004 rok
 5. 6/IV/2004 z dnia 27.10.2004 r.
  wpsrawie założeń do budżetu na 2005 rok
 6. 7/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.
  - w sprawie zmiany taryfy przewozowej MZK
 7. 8/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.
  - w sprawie zwiększenia kwoty dotacji gmin o kwotę opłat pobieranych przez te gminy za korzystanie z przystanków autobusowych
 8. 9/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.
  - w sprawie budżetu MZK na 2005 rok
 9. 10/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.
  - w sprawie wystąpienia ze Związku Gminy Świerklany
 10. 11/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.
  - w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej MZK
 11. 12/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.
  - w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej MZK

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.05.2013
Data modyfikacji : 17.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL