Biuletyn Informacji Publicznej Uchwały Zgromadzenia MZK za 1993 rok - 1993 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

1993

Czwartek, 09 maja 2013

Uchwały Zgromadzenia MZK za 1993 rok


Uchwały w załączniku:

 1. V/1/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie planu finansowego (budżetu) MZK na 1993 rok
 2. V/2/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie określenia warunków i terminów uiszczenia przez członków Związku należności za usługi konukacyjne (wozokilometry)
 3. V/3/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej fromy prowadzenia działalności gospodarczej przez PKM Jastrzębie
 4. V/5/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie przyznania prawa do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla służb charytatywno - opiekuńczych
 5. V/6/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie zgody na nabycie na rzecz Związku odpłatnie nieruchomości dla potrzeb bazy PKM Zakład w Rybniku
 6. VI/7/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku za 1992 rok
 7. VI/8/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie zmiany w uchwale dot. warunków i terminów uiszczenia należności przez członków Związku
 8. VI/9/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 1992 rok
 9. VI/10/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie ustalenia nowej taryfy przewozowej w PKM Jastrzębie
 10. VI/11/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie przyjęcia do Związku Gminy Jejkowice
 11. VII/12/93 z dnia 16.09.1993 r.
  - w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia MZK V/1/93 (budżetowej) z dnia 13.01.1993 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.05.2013
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL