Biuletyn Informacji Publicznej ZARZĄD MZK - Organy Związku - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

Organy Związku

Wtorek, 10 stycznia 2017

ZARZĄD MZK

 

   Anna Hetman     Przewodnicząca Zarządu
    (Przedstawiciel Miasta Jastrzębie-Zdrój)

Benedykt Lanuszny

Wiceprzewodniczący Zarządu MZK
(Dyrektor Biura MZK)

Dawid Topol

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Miasta Pszów)

Mirosław Szymanek

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Gminy Mszana)

 Piotr Galus 

Członek Zarządu
(Przedstawiciel MGminy Marklowice)

Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie związku. Jedna trzecia składu zarządu może pochodzić spoza przedstawicieli członków związku, pozostałe dwie trzecie składu zarządu zgromadzenie wybiera ze swojego składu.

Do kompetencji Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego należy:

  • wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
  • realizowanie zadań Związku,
  • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku,
  • opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizowanie,
  • opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek Związku, projektów ich statutów lub regulaminów organizacyjnych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku,
  • decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia Związku.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL