Biuletyn Informacji Publicznej ZARZĄD MZK 2016 - Organy Związku - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 15.01.2018, 14:33

Organy Związku

Wtorek, 10 stycznia 2017

ZARZĄD MZK

 

Benedykt Lanuszny

Wiceprzewodniczący Zarządu MZK
(Dyrektor Biura MZK)

Dawid Topol

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Miasta Pszów)

Marcin Połomski

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Miasta Rydułtowy)

Janusz Buda

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Miasta Jastrzębie-Zdrój)

Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie związku. Jedna trzecia składu zarządu może pochodzić spoza przedstawicieli członków związku, pozostałe dwie trzecie składu zarządu zgromadzenie wybiera ze swojego składu.

Do kompetencji Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego należy:

  • wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
  • realizowanie zadań Związku,
  • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku,
  • opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizowanie,
  • opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek Związku, projektów ich statutów lub regulaminów organizacyjnych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku,
  • decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia Związku.

Metadane

Data publikacji 10.01.2017
Data modyfikacji 09.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL