Biuletyn Informacji Publicznej ZGROMADZENIE MZK - Organy Związku - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

Organy Związku

Wtorek, 10 stycznia 2017

ZGROMADZENIE MZK

VII kadencja

W dniu 28 stycznia 2015 roku wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów: 

 • Przewodniczącym Zgromadzenia MZK wybrany został Franciszek Dziendziel (przedstawiciel gminy Pawłowice)

W dniu 16 listopada 2017 roku wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów: 

 • Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia MZK wybrany został Czesław Smusz (przedstawiciel gminy Suszec)

  

Delegaci gmin/miast zrzeszonych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
VII kadencja 

 Urząd Miasta / Gminy

Nazwisko i imię

Stanowisko służbowe

Czerwionka-Leszczyny

  Janiszewski Wiesław

 Burmistrz

  Płonka Grzegorz

 Radny

Jastrzębie-Zdrój

  Anna Hetman

 Prezydent

  Gałuszka Damian

 Radny

Marklowice

  Galus Piotr

 Z-ca Wójta

  Kądziela Aleksander 

 Radny

Mszana

  Szymanek Mirosław

 Wójt

  Bura Roman

 Radny

Pawłowice

  Dziendziel Franciszek

 Wójt

  Tekla Krzysztof

 Radny

Pszów

  Topol Dawid

 Z-ca Burmistrza

  Mucha Czesław

 Radny

Radlin

  Podleśny Zbigniew

 Z-ca Burmistrza

  Menżyk Andrzej

 Radny

Rydułtowy

  Połomski Marcin

 Z-ca Burmistrza

  Panic Franciszek

 Radny

Suszec

  Smusz Czesław

 Z-ca Wójta

  Matula Jan

 Radny

Żory

  Wawrzyczek Daniel

 Z-ca Prezydenta

  Miłek Michał

 Radny

 
 Do kompetencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego należy:  
 •   Ustalenie programów realizacji zadań Związku,
 •   Uchwalenie budżetu Związku i ocena jego wykonania,
 •   Decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,
 •   Nadawanie tym jednostkom statutów lub regulaminów organizacyjnych,
 •   Realizowanie w ramach Związku kompetencji Rady Gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,
 •   Decydowanie o przyjmowaniu i występowaniu członków ze Związku,
 •   Powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku oraz kontrola i nadzór jego działalności,
 •   Decydowanie w sprawach płacowych członków Zarządu,
 •   Uchwalanie projektu zmian statutu Związku,
 •   Uchwalanie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 14.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL