Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa i instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 13.12.2017, 14:25

Dostawa i instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi

działających w ramach Systemu pn.: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”
©1998-2017 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL