Biuletyn Informacji Publicznej PRZEDMIOT DZIAŁANIA MZK - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

PRZEDMIOT DZIAŁANIA MZK

MZK logo
Wtorek, 09 września 2003

PRZEDMIOT DZIAŁANIA MZK


Zadania związku obejmują:

1.      Organizację i realizację komunikacji zbiorowej:

· określanie potrzeb przewozowych,
· opracowywanie rozkładów jazdy oraz ich publikacja,
· zawieranie umów z przewoźnikami,
· integracja systemu transportu pasażerskiego,

2.      Prowadzenie gospodarki finansowej

· ustalanie systemu taryfowego,
· dystrybucja biletów,
· prowadzenie rozliczeń z gminami i przewoźnikami,

3.      Prowadzenie działalności kontrolnej

· prowadzenie realizacji zadań przewozowych,
· kontrola biletów,
· kontrola funkcjonowania jednostek organizacyjnych związku,

4.      Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej związku

· utrzymanie dworców i przystanków,
· utrzymanie i rozwój innego mienia związku nie powierzonego przedsiębiorstwom komunikacyjnym,
· planowanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Misją Międzygminnego Związku Komunikacyjnego jest służba na rzecz społeczności lokalnych.

Misja ta realizowana jest poprzez organizację sprawnej, punktualnej i możliwie taniej komunikacji.


Natomiast celem powołania MZK było:

· komunalizacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju na rzecz MZK,
· integracja w sferze organizowania i zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek zgodnie z potrzebami gmin, przy uwzględnieniu maksymalizacji efektywności wykorzystania środków finansowych,
· urynkowienie komunikacji miejskiej na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego.


Związek stawiane przed nim cele realizuje przez:

1)        Badanie stanu usług i projektowanie rozwoju układu komunikacyjnego:

·  Badania rynku usług transportowych,
·  Badanie potoków pasażerów,
·  Opracowanie projektów i ekspertyz dotyczących rozwoju układu komunikacyjnego.

2)        Organizowanie przewozów:

·  Projektowanie tras, linii, przystanków, punktów przesiadkowych i opracowywanie rozkładów jazdy,
·  Przygotowanie i zawieranie umów na realizację usług przewozowych z przewoźnikami, wybranymi w trybie zamówień publicznych,
·  Kształtowanie systemów taryfowo-biletowych,
·  Prowadzenie druku i dystrybucji biletów.

3)        Kontrolę przewozów:

·  Kontrola realizacji usług przewozowych,
·  Kontrola biletowa.

4)        Prowadzenie gospodarki finansowej:

·  Dysponowanie środkami finansowymi ze sprzedaży biletów i egzekucji za przejazdy bez biletów,
·  Określenie wymaganego poziomu dotacji z budżetu gmin na realizację przewozów i dysponowanie tymi środkami,
·  Określenie wymaganego poziomu dotacji z budżetu państwa do komunikacji międzygminnej i dysponowanie tymi środkami,
·  Finansowanie realizacji usług przewozowych zgodnie z zawartymi umowami,
·  Badanie efektywności ekonomicznej linii komunikacyjnych.

5)        Promocja i reklama komunikacji miejskiej:

·  Bieżąca informacja przystankowa dotycząca rozkładów jazdy i taryfy biletowej,
·  Wydawanie rozkładów jazdy liniowych i zbiorczych,
·  Wydawanie map sieci linii autobusowych.

do góry

Metadane

Data publikacji : 09.09.2003
Data modyfikacji : 01.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL