Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/IV/2004 z dnia 16.04.2004 r. - 2003 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2003

Wtorek, 10 października 2006

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/IV/2004 z dnia 16.04.2004 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu


 

Uchwała Nr 1/IV/2004


Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16.04.2004 r.:

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu
 
Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju uchwala:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2003 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały
  1. Po stronie dochodów na kwotę: 29.170.744,05 zł.
  2. Po stronie wydatków na kwotę: 29.461.616,83 zł.
udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2003 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane

Data publikacji : 10.10.2006
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL