Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 47/XI/2012 z dnia 09.11.2012 r. - 2013 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2013

Środa, 14 listopada 2012

Uchwała Zarządu MZK Nr 47/XI/2012 z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2013 rok


 

Uchwała  Nr 47/XI/2012

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2013 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz  §18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 10/V/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem,stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2013 rok  Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.11.2012
Data modyfikacji : 13.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL