Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 34/XI/2004 z dnia 15.11.2004 r. - 2005 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2005

Środa, 01 grudnia 2004

Uchwała Zarządu MZK Nr 34/XI/2004 z dnia 15.11.2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia projektu Budżetu Związku na 2005 rok


 

Uchwała Nr 34/XI/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia projektu Budżetu Związku na 2005 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.

 

Zarząd Związku uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2005 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.12.2004
Data modyfikacji : 13.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL