Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VIII/2008 z dnia 12.08.2008 r. - 2008 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2008

Czwartek, 21 sierpnia 2008

Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VIII/2008 z dnia 12.08.2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 roku


 

Uchwała Nr 29/VIII/2008
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 roku
 
Na podstawie: art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
 
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL