Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2007 z dnia 29.08.2007 r. - 2007 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2007

Czwartek, 30 sierpnia 2007

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2007 z dnia 29.08.2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2007 roku


 

Uchwała Nr 27/ VIII /2007

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2007 roku

Na podstawie: art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 30.08.2007
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL