Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 17/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r. - 2006 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2006

Wtorek, 05 września 2006

Uchwała Zarządu MZK Nr 17/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2006 roku


 

Uchwała Nr 17/VIII/2006
 

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2006 roku
 
Na podstawie: art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.  
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
 
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2006
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL