Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r. - 2005 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2005

Czwartek, 25 sierpnia 2005

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu żwiązku za I półrocze 2005 roku


 

Uchwała Nr 27/VIII/2005

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 sierpnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu żwiązku za I półrocze 2005 roku

Na podstawie: art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148) oraz $ 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2005r. , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.08.2005
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL