Biuletyn Informacji Publicznej Majątek MZK - MAJĄTEK MZK - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

MAJĄTEK MZK

Poniedziałek, 06 października 2003

Majątek Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (stan na 31.12.2002 r.)

Aktywa trwałe 8 349 433.60
rzeczowe aktywa trwałe        92 536.64
wartości nie materialne i prawne          6 296.96
długoterminowe aktywa finansowe   8 250 600.00
Aktywa obrotowe 1 523 753.83
należności i roszczenia   1 114 031.04
zapasy        11 287.39
środki pieniężne      368 435.40

    

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.10.2003
Data modyfikacji : 09.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL